Nyt arbejdspapir om boligpriserne i Danmark

23-09-2010

Model for boligmarkedet peger på, at boligpriserne kan stige moderat de næste år under realistiske antagelser om renteudviklingen.

De danske boligpriser og boliginvesteringer steg markant fra midten af 1990'erne og frem til midten af 2000'erne som følge af kraftigt faldende renter og høj vækst i disponible indkomster og formuer. Med de efterfølgende rentestigninger og eskaleringen af den økonomiske og finansielle krise vendte udviklingen på boligmarkedet brat, men den udvikling ser nu ud til at være stoppet, idet boligpriserne har været svagt stigende over det seneste års tid.

I et forsøg på at forklare udviklingen over tid opstilles og estimeres en udbuds- og efterspørgselsmodel for boligmarkedet, som bestemmer boligpriser og investeringer i et samlet system. Analysen peger på, at boligprisernes udvikling under opsvinget i vidt omfang kan forklares med de fundamentale økonomiske forhold, idet de meget store prisstigninger i perioden 2004-07 blev understøttet af boligrenter væsentligt under tidligere tiders niveauer. Toppunktet for boligpriserne under opsvinget vurderes endvidere ikke at være væsentligt forskelligt fra tidligere opgangstider, når de måles i forhold til et beregnet ligevægtsniveau. Det nuværende niveau for både boligpriser og investeringer vurderes desuden at være tæt på det beregnede ligevægtsniveau. Givet plausible scenarier for boligrenter og økonomisk aktivitet forudsiger modellen, at de reale boligpriser fortsætter deres stabilisering i løbet af 2010 for derefter at stige, mens boliginvesteringerne kan begynde at stige allerede i anden halvdel 2010.

Det skal understreges at resultaterne er forbundet med usikkerhed. Erfaringerne viser, at det er vanskeligt at opstille boligprismodeller som er stabile over tid.

Læs arbejdspapir om boligpriserne i Danmark på engelsk