Nedjustering af vækstskøn for 2011

23-08-2011

Finansministeriet offentliggør i morgen Økonomisk Redegørelse, august 2011, der indeholder en detaljeret vurdering af de økonomiske udsigter for dansk økonomi frem til og med 2012, herunder en prognose for dansk økonomi for 2011 og 2012.

Den forventede vækst i BNP er nedjusteret til 1,3 pct. i 2011 mod 1,9 pct. i majredegørelsen. I 2012 ventes en stigning i BNP på 1,8 pct., hvilket er på linje med vurderingen i maj. Nedjusteringen i 2011 afspejler især en væsentlig mindre fremgang i privatforbruget og svækkede udsigter for den internationale økonomi.

Det er imidlertid samtidig vurderingen, at risikoen for en mere negativ økonomisk udvikling er forøget henover sommeren. Det er på den baggrund, at regeringen har fremlagt "Holdbar vækst” med initiativer rettet mod at styrke boligmarkedet og privatforbruget samt fremrykning af offentlige investeringer.

Se hele udspillet om Holdbar vækst

Læs om præsentation af finanslovforslaget 2012 onsdag d. 24. august