Antal efterlønsmodtagere i Finansministeriets fremskrivning

11-02-2011

I forbindelse med udspillet til en tilbagetrækningsreform blev der foretaget en ny vurdering af udviklingen i antallet af efterlønsmodtagere fremadrettet. Antallet af efterlønsmodtagere blev i den forbindelse justeret ned i forhold til fremskrivningen i Konvergensprogram 2009 fra februar 2010.

Nedjusteringen skal bl.a. ses i lyset af, at de svækkede jobmuligheder efter den globale finanskrise ikke har medført en øget tilgang til efterløn.
 
De nye skøn indebærer, at antallet af efterlønsmodtagere ventes at udgøre ca. 105.000 i 2018. I perioden fra 2020-2029 er antallet i gennemsnit omkring 75.000, mens der fra 2030-49 er ca. 85.000 efterlønsmodtagere i gennemsnit, jf. tabel.
 
De nye skøn er indarbejdet i ”...Vi kan ikke låne os til Velfærd”, januar 2010, hvor det fremgår, at den foreslåede reform styrker finanserne med 18 mia. kr. i 2020. Beskæftigelsen styrkes med ca. 70.000 personer i 2020 som følge af reformen.
 
I forhold til de tidligere fremskrivninger fra Konvergensprogram 2009 er der tale om en nedjustering i antallet af efterlønsmodtagere på ca. 19.000 i 2020 og 21.000 i 2030.
 
Antallet af efterlønsmodtagere er blandt andet påvirket af demografiske forhold, forskydninger i uddannelsessammensætningen i efterlønsårgangene, den såkaldte fortrydelsesordning (der som følge af overgangsregler navnlig hæver antallet af efterlønsmodtagere i årene omkring 2030), og hvor mange årgange, der modtager efterløn på det konkrete tidspunkt. I 2030 er antallet således på ca. 100.000.

Tabel 1 Antal efterlønnere pr. år i grundlaget for udspil til tilbagetrækningsreform og i KP09

 

2008

2010

2012

2018

2020

2030

2020-29

2030-49

Grundlag for reformudspil

138

125

113

105

90

100

76

86

KP09

138

127

123

129

109

121

91

105

Forskel

0

-3

-10

-24

-19

-21

-16

-19