Tilbagetrækningsreform fremtidssikrer velfærden

24-01-2011

Regeringen har i dag offentliggjort sit udspil til en tilbagetrækningsreform. Reformen indebærer en fremrykning af dele af Velfærdsaftalen, en gradvis udfasning af efterlønnen frem mod 2034, og en seniorførtidspension med hurtigere og enklere adgang for personer tæt på folkepensionsalderen.

Reformen styrker den danske økonomi betydeligt. Arbejdsudbuddet øges med 70.000 personer i 2020. Det skaber grobund for øget vækst i det private erhvervsliv og flere til at sikre service og omsorg i det offentlige i takt med, at der bliver færre i den arbejdsdygtige alder.

Samtidig styrkes de offentlige finanser med 18 mia. kr. i 2020. Det betyder, at regeringen er godt på vej til at sikre balance mellem udgifter og indtægter i 2020. Det vil gøre Danmark mindre sårbar over for udviklingen på de finansielle markeder. Efter finanskrisen er det vigtigere end nogensinde at have orden i den offentlige økonomi.

Tilbagestrækningsreformen bidrager dermed blandt andet til at sikre, at vi ikke ender i en situation, hvor vi må gennemføre markante offentlige besparelser. Tværtimod får vi plads til en vis styrkelse af de centrale velfærdsområder som eksempelvis sundhed og uddannelse.

Med reformen øges den samlede velstand i samfundet (BNP) med ca. 50 mia. kroner. Det svarer til ca. 9.000 kroner pr. indbygger.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen fremhæver, at regeringen nu har spillet ud med klare og konkrete svar på de økonomiske udfordringer.

Regeringen har gjort det ansvarlige og det rigtige. Vi sikrer sunde offentlige finanser og et solidt fundament for velfærden. Det gør vi ved at prioritere de svageste, børn og ældre i stedet for at betale raske mennesker for at trække sig tilbage. Jeg håber at et flertal i Folketinget vil være med til at fremtidssikre det danske samfund, siger Claus Hjort Frederiksen.

Læs publikationen om udspillet til en tilbagetrækningsreform

Læs faktaark om tilbagetrækningsreformen

Læs plancher fra finansministerens briefing