Aftale om landbrugets udviklingsmuligheder

10-06-2011

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er blevet enige om at understøtte landbrugets udviklingsmuligheder.

Landbruget udgør en væsentlig del af dansk erhvervsliv og bidrager med vækst og beskæftigelse i hele landet. Et landbrug i fortsat udvikling vil derfor bidrage til fremtidens velstand. Samtidig kan landbruget som energileverandør medvirke til omstillingen af Danmark mod uafhængighed af fossile brændsler.

Læs aftale om landbrugets udviklingsmuligheder