DØR's forårsrapport 2011

31-05-2011

Det Økonomiske Råd har i dag offentliggjort Forårsrapporten om dansk økonomi. Rapporten indeholder en konjunkturvurdering, en analyse af efterløn og pensionsalder, en vurdering af finanspolitikkens holdbarhed og troværdighed samt analyser af skattesnyd og sort arbejde.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen giver udtryk for tilfredshed med rapportens konklusioner.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger: 

Jeg noterer mig, at Vismændene i sjældent set omfang bakker op om regeringens økonomiske politik – og det gælder både den kortsigtede finanspolitik og den langsigtede 2020-plan, som vi nu har flertal for. Alt andet ville også overraske, da vi jo i vidt omfang har gennemført det, som Vismændene tidligere har anbefalet

Vismændene konkluderer, at finanspolitikken er passende afstemt med den forventede konjunkturudvikling, og bakker op om størrelsen af de stramninger, der er gennemført med Genopretningsaftalen. Finansministeren udtaler:

Jeg må konstatere, at vismændene – i øvrigt på linje med andre uafhængige institutioner – bakker op om det synspunkt, at flere udgifter ikke kan løse vores udfordringer i den nuværende situation. Det står i modsætning til S og SF’s økonomiske politik, hvor svaret altid er at øge udgifterne. På trods af, at en af vores store udfordringer netop er betydelige underskud på de offentlige finanser – dvs. at udgifterne er for store i forhold til indtægterne.

Vismændene bakker op om tilbagetrækningsreformen og fremhæver, at reformen sikrer en mere retfærdig balance mellem forskellige generationer i forhold til hvor mange år, man har på pension. Desuden betoner vismændene, at reformen sikrer større troværdighed, fordi ændringen af pensionsperioden sker snart, og en betydelig del er baseret på en konkret lovgivning nu og her. Derimod indebærer de gældende regler, at de fremtidige politikere i Folketinget forventes at gennemføre større reduktioner i pensionsperioden – dvs. den tid man kan forvente at få med efterløn og pension – end de nuværende politikere.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen fortsætter:

Jeg er enig i, at den reform, vi har aftalt – også ud fra en generationsmæssig betragtning – er mere fair. Jeg synes også det er en vigtig pointe, at regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har besluttet at gennemføre de stramninger, som ellers var overladt til senere generationer af politikere. Det er ansvarligt, og det styrker troværdigheden og holdbarheden af vores pensionssystem