Finansministerens kommentar til Christianias tilbagemelding

02-05-2011

Christiania gav lørdag Slots- og Ejendomsstyrelsen en tilbagemelding om en fremtidig løsning for Christiania.

Tilbagemeldingen var et svar på statens tilbud om, at Christiania enten kan købe hovedparten af bygningerne eller vende tilbage den aftale, som i 2007 blev indgået mellem staten og Christiania.

Christiania viser i deres svar til Slots- og Ejendomsstyrelsen interesse for den første løsning, nemlig kollektivt at købe bygningerne.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen har nu haft drøftet Christianias tilbagemelding med Slots- og Ejendomsstyrelsen. 

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

Jeg synes, det er positivt, at Christiania har svaret, og at de er parate til at indgå i konkrete drøftelser om et køb af bygninger fra staten på Christiania.

Svaret indeholder imidlertid en række forbehold, der kræver en nærmere afklaring. Slots- og Ejendomsstyrelsen vil derfor meget hurtigt indlede en dialog med christianitterne for at få afklaret, om der kan laves en aftale inden for christianialovens rammer. Skulle det mod forventning vise sig, at Christiania ikke er indstillet på en kollektiv aftale, vil beboerne som allerede skitseret i køreplanen kunne købe deres boliger individuelt.