Ledigheden faldt igen i april

27-05-2011

Bruttoledigheden (antallet af nettoledige og aktiverede personer) faldt med 2.900 personer fra marts til april 2011 og udgør dermed 157.500 personer svarende til 5,8 pct. af arbejdsstyrken. I forhold til toppunktet i sommeren 2010 ligger både brutto- og nettoledigheden i april ca. 12.000 personer lavere.

Udviklingen i bruttoledigheden i april afspejler et fald i nettoledigheden (ledige ekskl. aktiverede personer) på godt 4.000 personer til 102.800 personer (3,8 pct. af arbejdsstyrken), og en stigning på 1.300 personer i det samlede antal arbejdsmarkedsparate aktiverede.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

Det er glædeligt, at ledigheden igen er faldet. Jeg kan konstatere, at ledigheden på trods af det værste tilbageslag siden anden verdenskrig fortsat er lav i et historisk perspektiv.

Ledighedsfaldet i april bekræfter indtrykket af, at arbejdsmarkedet er stabiliseret, og at regeringens økonomiske politik under krisen har virket. Vi er nu kommet ind i en ny fase, hvor det handler om at fremtidssikre velfærdssamfundet og sikre grundlaget for vækst i Danmark. 

Derfor har vi de senere uger indgået en række omfattende aftaler, som sikrer markant fremgang i beskæftigelsen, balance på de offentlige budgetter i 2020, og plads til at vi kan styrke sundhedssystemet og uddannelserne.