Ledigheden uændret i marts

03-05-2011

Antallet af ledige og aktiverede personer (bruttoledigheden) steg med 100 personer fra februar til marts 2011 og udgør dermed 162.400 personer svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken. Den lille stigning i marts følger et fald på ca. 3.500 personer måneden før. I forhold til toppunktet i sommeren 2010 ligger bruttoledigheden i marts ca. 6.500 personer lavere.

Udviklingen i bruttoledigheden i marts afspejler en stigning i nettoledigheden (ledige ekskl. aktiverede personer) på knap 400 personer til 109.400 personer (4,0 pct. af arbejdsstyrken), og et fald på 300 personer i det samlede antal arbejdsmarkedsparate aktiverede.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

Udviklingen i ledigheden siden sidste sommer peger på, at arbejdsmarkedet er stabiliseret. Ledigheden er lavere end i 2001, hvor den ellers nåede det laveste niveau efter højkonjunkturen i 1990’erne. Det fortsat lave niveau er bemærkelsesværdigt i lyset af det kraftige internationale tilbageslag i 2008 og 2009 og skyldes blandt andet regeringens meget aktive indsats for at mindske virkningerne af krisen.

Tiden er derfor rigtig til at trække de store lempelser af finanspolitikken tilbage igen. Samtidig med at vi konsoliderer finanspolitikken, vil regeringen sikre væksten og skabe balance frem mod 2020, hvilket Nationalbanken i øvrigt har bakket op om så sent som i torsdags. Med Reformpakken 2020 sikrer regeringen gode vækstmuligheder for dansk økonomi, samtidig med at velfærden fremtidssikres.