S/SF’s udmelding om forbrugsvækst

12-05-2011

S og SF har i dag meldt ud, at de i deres kommende 2020-plan vil dæmpe væksten i det offentlige forbrug frem mod 2020, så væksten i årene 2016-2020 udgør 0,8 pct. om året på linje med 2020-forløbet i Reformpakken 2020 – Kontant sikring af Danmarks velfærd.

Den samlede udfordring til 2020 udgør dermed i størrelsesordenen 58 mia. kr., når der forudsættes en realvækst i det offentlige forbrug på 1,4 pct. om året frem til 2015 og 0,8 pct. om året fra 2016-20.

Det er mere end de 47 mia. kr., der er udfordringen i forløbet ekskl. Genopretningsaftalen, fordi realvæksten hæves til 1,4 pct. om året til 2015, og fordi øvrige elementer i Genopretningsaftalen, herunder dagpengereformen, ikke indgår i beregningen af 47 mia. kr.

Baggrund

I Reformpakken 2020 er den samlede udfordring opgjort til 23 mia. kr., når udfordringen opgøres efter Genopretningsaftalen og med en forudsat real offentlig forbrugsvækst på ¾ pct. i 2014 og 2015 og 0,9 pct. om året i 2016-2020, jf. tabel 1 (højre søjle).

En forbrugsvækst på 1,4 frem til og med 2014 svarende til ”Fair Løsning” øger udgifterne med ca. 21 mia. kr. i forhold til Genopretningsaftalen. Hvis det yderligere antages, at væksten skal være 1,4 pct. i 2015, så øges udgifterne med yderligere ca. 3 mia. kr.

Tabel 1 Udfordringen til 2020

 

Opgjort i forhold til

Før Genopretningsaftalen

Opgjort i forhold til

Efter Genopretningsaftalen

Udfordring til 2020 ifølge RP2020

47

23

- merudgifter til 2014

10½

21

- merudgifter ved realvækst på 1,4 pct. i 2015

3

3

- lavere realvækst 2016-2020 (forsvarsudgifter)

-2

-2

- øvrige elementer i Genopretningsaftalen

-

13½

Udfordring til 2020

58

58

 

Kilde: Egne beregninger.


Derefter antages samme realvækst som i 2020-forløbet, dvs. 0,8 pct. i 2016-2020. Afdæmpningen af realvæksten til 0,8 pct. pr. år i 2016-20 (fra 0,9 i udfordringsforløbet) håndterer godt 2 mia. af den samlede udfordring frem mod 2020.

Hvis samtlige andre elementer i Genopretningsaftalen fraregnes (ca. 13½ mia.), er udfordringen ca. 58 mia. kr. frem mod 2020. Heraf har S og SF accepteret ca. 7 mia. kr. i højere skat. 

Samlet set øges udfordringen frem til 2020 således fra 47 mia. kr. til 58 mia. kr., når der forudsættes en realvækst i det offentlige forbrug på 1,4 pct. om året frem til 2015 og 0,8 pct. om året i 2016-2020. 

1) Dette svarer til S-SFs egne tal og forudsætter, at det højere realiserede niveau i 2010 ikke fører med over i 2011, dvs. det afspejler sig i en lavere realvækst i 2011 end 1,4 pct.