To streger under facit

16-05-2011

Regeringen har i dag indgået aftale med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om regeringens Reformpakke 2020.

Aftalen betyder – sammen med aftalen om senere tilbagetrækning – at der er taget initiativer, som bidrager med samlet 47 konkrete milliarder kroner og dermed sikret balance i den offentlige økonomi i 2020. 

Finansminister Claus Hjort Frederiksen understreger, at der nu kan sættes to streger under facit. Energien kan nu bruges på at skabe ny vækst og velfærd i Danmark.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler: 

Vi har lavet aftaler, der giver Danmark et godt afsæt for dansk økonomi. Vi har turdet tage de svære beslutninger, der vil gavne Danmark på langt sigt. Vi har lagt en ansvarlig plan med rigtige penge, der bringer balance i regnskabet igen. Smarte ord, luftige aftaler og slogans er ikke nok.

Finansministeren understreger, at Danmark står overfor en stor udfordring, som regeringen har valgt at håndtere med konkrete svar. Krisen har kostet Danmark dyrt. I de kommende år kommer der flere ældre, der skal på pension og færre unge på arbejdsmarkedet.

Vi har lavet en række aftaler der både giver mere arbejdskraft til gavn for vækst og beskæftigelse og som har en social profil til fordel for de svageste og mest nedslidte. Det synes jeg vi kan være godt tilfredse med. 

Nu vil regeringen gå videre og drøfte vækst-initiativer med de partier, som har taget ansvar for at løse udfordringen på 47 mia. kr. 

Læs faktaark To sterger under facit

Læs aftaleteksten To streger under facit