Velfærdsteknologi viser nye veje

04-05-2011

Regeringen har med ABT-fonden sat velfærdsteknologi på dagsordenen. Fondens mange projekter afprøver en vifte af nye teknologier og løsninger, der skal frigøre tid for offentligt ansatte og dermed bidrage til at gøre den offentlige sektor mere effektiv. Det kan man læse i ABT-fondens årsrapport for 2010, der netop er udkommet. Rapporten gør status over fondens andet leveår og præsenterer fondens resultater og portefølje.

Otte projekter er afsluttet i 2010 og deres konkrete løsninger evalueret, mens yderligere 60 projekter er i fuld gang.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen glæder sig over, at velfærdsteknologierne betyder bedre udnyttelse af skattekroner og arbejdskraft: 

ABT-fondens projekter viser, at den offentlige sektor med ny teknologi og ændrede arbejdsgange kan løse opgaverne bedre og billigere. Velfærdsteknologi og nytænkning er tiltrængt i en tid, hvor Danmark står overfor store økonomiske udfordringer. Nye produkter og services løfte velfærden ved at gøre borgerne mere selvhjulpne, mindske nedslidningen af medarbejderne, og bidrage til vækst i dansk erhvervsliv.

ABT-fondens årsrapport giver et overblik over fondens investeringer og projektportefølje i 2010, bl.a. fordelt på geografi og velfærdsområder. Og en række figurer illustrerer bl.a. finansieringen af projekter i hhv. kommunalt, regionalt og statsligt regi.

Eksempelvis har fonden finansieret afprøvning af videokonference ved domstolene i Sønderjylland, så arrestanter kan afhøres online. Det mindsker bl.a. den tid, politiet skal bruge på at eskortere arrestanter mellem fængslet og retten. I Guldborgsund har kommunen afprøvet et ubemandet, videobetjent borgerservicecenter. Herfra kan borgeren komme i kontakt med den kommunale sagsbehandler, der sidder på et centralt kontaktcenter. Og ældreplejen i Aarhus, Odense og Slagelse har testet stationære loftslifte. Liftene retter sig mod ældre, der ikke længere selv magter at bevæge sig rundt i hjemmet, og som derfor har brug for hjælp - fx når de skal i bad om morgenen eller skal i seng om aftenen. Dermed undgår medarbejderne slidsomme løft i fysisk belastende arbejdsstillinger.

ABT-fondens årsrapport kan således læses som et inspirationskatalog til, hvordan ny teknologi kan hjælpe den offentlige sektor med at løse velfærdsopgaverne smartere.