Ledighed faldt i februar

31-03-2011

Antallet af ledige og aktiverede (bruttoledigheden) faldt med 2.900 personer fra januar til februar 2011 og udgør dermed 163.000 personer svarende til 6,0 pct. af arbejdsstyrken. Nedgangen afspejler et fald i den registrerede ledighed (nettoledigheden) på 1.800 personer til 109.200 personer (4,0 pct. af arbejdsstyrken) og et fald på 1.200 personer i det samlede antal arbejdsmarkedsparate aktiverede.

Faldet i februar følger en periode siden sommeren 2010, hvor både bruttoledigheden og nettoledigheden i pct. af arbejdsstyrken har været ret stabile.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

Det er et glædeligt og overraskende stort fald i ledigheden. Det afspejler, at arbejdsmarkedet er stabiliseret. Selv om vi har været igennem en meget kraftig international økonomisk krise, er ledigheden i dag mindre end på noget tidspunkt i 1990’erne. De store finanspolitiske lempelser under krisen har virket, og dansk økonomi er på vej fremad.

Opgaven er nu at trække de store lempelser tilbage igen og sikre væksten og finansieringen af velfærdssamfundet på længere sigt. En ansvarlig økonomisk politik skaber tillid og sikrer lave renter, som kan hjælpe fremgangen på vej. 

Med genopretningsaftalen og regeringens reformforslag står vi lige nu i den situation, at vi kan adressere alle de store udfordringer, som velfærdssamfundet står overfor – i en og samme omgang. Jeg håber, at Folketingets partier er parate til at deltage konstruktivt.