Styr på det offentlige forbrug

23-03-2011

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort nye tal for det offentlige forbrug i 2010 og 2011. Tallene viser et offentligt forbrug i 2010, der ligger 3 mia.kr. under det foreløbige nationalregnskab, der blev offentliggjort i februar i år. Realvæksten kan dermed beregnes til 1,1 pct. i 2010.

Skønnet for udgifterne til offentligt forbrug er revideret ned, så det nu er på linje med Finansministeriets skøn fra december, konstaterer finansminister Claus Hjort Frederiksen.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

Det vidner om, at kommuner og regioner er i fuld gang med at tilpasse deres økonomi til det spor, der er lagt i 2011-2013 med genopretningsaftalen. Jeg hæfter mig samtidig ved KL’s  udmeldinger om, at kommunerne er på rette vej og vil nå målet i 2011. Alt i alt kan jeg konstatere, at vi er godt på vej til at få de offentlige udgifter under kontrol.

Finansministeren vil nu afvente, at de endelige årsregnskaber for kommuner og regioner i 2010 indarbejdes. Det sker i juni.