Bedre kvalitet i undervisningen og mindre frafald

17-11-2011

Kvaliteten af erhvervsuddannelser og gymnasierne bliver løftet med en ny aftale mellem Regeringen og Enhedslisten. Aftalen er indgået som led i forhandlingerne om næste års finanslov.

Der afsættes i alt 120 mio. kroner årligt til erhvervsuddannelsesområdet. Der afsættes 70 mio. kroner til at forbedre kvaliteten af erhvervsuddannelserne, blandt andet ved at reducere antallet af lærerfri timer, så det bliver mere attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse. Derudover afsættes årligt 50 mio. kroner til at forhøje skolepraktikydelsen til hjemmeboende elever over 18 år, så ydelsen stiger fra 3.633 kroner til 6.739 kroner. Ydelsen får dermed fra 2012 samme niveau som før genopretningsaftalen.

Samtidig afsættes der årligt 120 mio. kroner til et fleksibelt loft på 28 elever i gymnasierne, så der i gennemsnit højst må være 28 elever i stamklasserne på en årgang. Loftet er gjort fleksibelt, så gymnasierne fortsat har frihed til at skabe variation i undervisnings- og arbejdsformerne.

Finansministeren er glad for, at uddannelserne løftes med aftalen.

Klassestørrelsen er mange steder en barriere for ordentlig indlæring. Samtidig skal vi have frafaldet på erhvervsuddannelserne ned. Begge dele gør den her aftale noget ved, siger finansminister Bjarne Corydon.  

Det er vigtigt, at man gennemfører en uddannelse efter folkeskolen. Derfor skal vi gøre vores uddannelser bedre, så de unge får mulighed for at lære noget, og færre falder fra, siger Bjarne Corydon.