Ændringer af Finansministeriets ressort

04-10-2011

I forbindelse med regeringsdannelsen er der sket ændringer i Finansministeriets ressort, blandt andet flyttes en række områder fra Finansministeriet til det nye Økonomi- og Indenrigsministerium, herunder konjunkturvurderinger og ECOFIN.

Herudover overflyttes Slots- og Ejendomsstyrelsen fra Finansministeriet til dels Kulturministeriet og dels et nyt Klima-, Energi- og Bygningsministerium.