Regeringen nedsætter udvalg om særlige rådgivere

18-04-2012

Et enigt Folketing vedtog i december 2011, at der skal nedsættes et sagkyndigt udvalg med henblik på at gennemgå de eksisterende regler om særlige rådgivere, herunder se på muligheden for, at regeringens ministre i fremtiden i højere grad serviceres af fastansatte i ministerierne.

Regeringen har med Folketingets partier drøftet kommissorium for udvalget, som nu vil blive nedsat af finansministeren. I den forbindelse er udvalgets sammensætning også blevet drøftet.

Formand for udvalget bliver højesteretsdommer dr. jur. Jens Peter Christensen, som vil bestræbe sig på, at udvalget kan færdiggøre sit arbejde i foråret 2013.

Udvalget skal overordnet gennemgå de eksisterende regler og retningslinjer for særlige rådgivere og vurdere behovet for præciseringer, herunder i forhold til antallet af særlige rådgivere, ligesom udvalget skal overveje muligheden for, at ministre i højere grad serviceres af fastansatte i ministerierne. Udvalget skal foretage et serviceeftersyn af reglerne og retningslinjerne, herunder foretage en kortlægning og beskrivelse af udviklingen i praksis siden 2004, hvor betænkning 1443/2004 om embedsmænds rådgivning og bistand blev afgivet, især i forhold til de særlige rådgiveres funktioner, men også i forhold til deres uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund.

Udvalgets medlemmer udpeges af finansministeren og sammensættes som følger:

 • 1 repræsentant udpeget efter indstilling fra Dansk Journalistforbund
 • 1 repræsentant udpeget efter indstilling fra Danmarks Jurist og Økonomforbund
 • 1 repræsentant udpeget efter indstilling fra Danske Dagblades Forening
 • 1 repræsentant for Statsministeriet
 • 1 repræsentant for Økonomi- og Indenrigsministeriet
 • 1 repræsentant for Justitsministeriet
 • 1 repræsentant for Finansministeriet
 • 1 repræsentant for Udenrigsministeriet
 • 1 repræsentant for Folketingets Ombudsmand
 • 2 sagkyndige fra universiteterne eller lign.
 • 1 yderligere sagkyndig repræsentant (f.eks. en tidligere særlig rådgiver) 

Udvalgets sekretariatsfunktioner varetages af Finansministeriet i samarbejde med Justitsministeriet.

Læs kommissorium for udvalgsarbejde vedrørende særlige rådgivere