Offentliggørelse af finanslovforslaget for 2013

21-08-2012

Regeringen offentliggør sit forslag til finanslov for 2013 mandag den 27. august 2012 kl. 10.00, samtidig offentliggøres Budgetoversigt 2, august 2012.

Finansminister Bjarne Corydon præsenterer finanslovforslaget en time senere ved et pressemøde. Det sker kl. 11.00  i Finansministeriets Rentekammer.

Der er adgang til pressemødet mod forevisning af pressekort.

Den trykte udgave af finanslovforslaget for 2013 samt Budgetoversigt 2 kan - mod forevisning af gyldigt pressekort - afhentes i Finansministeriet mandag den 27. august fra kl. 10.00.

Finanslovforslaget for 2013 samt Budgetoversigten vil ligeledes være tilgængelige på Finansministeriets hjemmeside fm.dk fra kl. 10.00.

En pressemeddelelse med information om statens nettofinansierings- og lånebehov vil blive offentliggjort søndag den 26. august 2012 kl. 20.00 på Finansministeriets hjemmeside fm.dk.

Mandag kl. 13.00 holder Økonomi- og Indenrigsministeriet også en præsentation af Økonomisk Redegørelse, august 2012. Læs mere om dette på oim.dk.  

Finanslovforslaget for 2013 kan i øvrigt bestilles gennem Rosendahls-Schultz Grafisk ved henvendelse på tlf. 43 22 73 00.