Praktisk om præsentation af finanslovforslaget for 2013

23-08-2012

Regeringen offentliggør på mandag den 27. august kl. 10.00 sit forslag til finanslov for 2013 på fm.dk. Samtidig kan den trykte udgave af forslaget afhentes i Finansministeriets reception mod forevisning af gyldigt pressekort.

Pressemøde om finanslovforslaget  

Kl. 11.00 præsenterer finansminister Bjarne Corydon forslaget og besvarer spørgsmål fra pressen ved et pressemøde i Finansministeriets Rentekammer. Adgang med pressekort.  

Pressedrop og lys

Der vil være lydudtag for elektroniske medier (”pressedrop”) ved pressemødet. 

Det vil ikke være muligt at sætte yderligere lys, end det lys Finansministeriet på forhånd har sat op. 

Se præsentationen af finanslovforslaget live på fm.dk

Finansministeriet filmer præsentationen, som vises live på fm.dk kl. 11.00 – inklusiv de efterfølgende spørgsmål fra pressen.

Præsentationen live på nyhedshjemmesider

Nyhedsmedierne kan også vise præsentationen live på mediernes egne hjemmesider vha. en ”embed player”. 

Der sendes et testsignal fra playeren fredag kl. 12.00-16.00. 

Publikationer  

I forbindelse med offentliggørelsen af finanslovforslaget for 2013 udarbejder Finansministeriet to publikationer. Det drejer sig om ”Budgetoversigt 2, august 2012”, og ”På vej mod et stærkere Danmark” om finanslovforslaget for 2013. Publikationerne vil være tilgængelige på fm.dk mandag den 27. august kl. 10.00. 

Finanslovsdatabase 

Der kan fra mandag den 27. august kl. 10.00 findes flere oplysninger om finanslovforslaget i Finansministeriets finanslovsdatabase.

Finanslovdatabasen indeholder fx detaljerede oplysninger om:

  • Statens indtægter og udgifter fordelt på ministerområder 
  • Statens bloktilskud fordelt på henholdsvis regioner og kommuner 
  • Statens driftsudgifter

Se finanslovsdatabasen

Salg af finanslovforslaget

Interesserede, der ikke har pressekort, kan købe finanslovforslaget gennem Rosendahls-Schultz Grafisk ved henvendelse på tlf. 43 22 73 00.