Aftale om regionernes økonomi for 2013 - en ny kurs for det danske sundhedsvæsen

09-06-2012

Regeringen har i dag indgået en aftale med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2013. Med aftalen prioriteres en række af regeringens pejlemærker på sundhedsområdet. Samlet afsættes i 2013 mere end 1 mia. kr. til sundhedsvæsenet.

Regionernes økonomi løftes i forhold til budgetterne for 2012. I aftalen er prioriteret en fortsat vækst i sygehusvæsenet, herunder en styrkelse af psykiatrien på 200 mio. kr., som skal bruges til en kapacitetsopbygning, så psykisk syge kan få hurtigere udredning og behandling. Samtidig indføres pr. 1. september 2013 en ny ret til hurtig udredning inden for en måned. Og behandlingsgarantien justeres pr. 1. januar 2013, så der bliver større fleksibilitet til at behandle de mest syge først.

Med aftalen er regeringen og Danske Regioner enige om at prioritere og styrke fokus på psykisk syge, kræftramte, patientkvaliteten og korte ventetider på akutområdet. Samtidig prioriteres et fortsat meget højt regionalt anlægsniveau, herunder yderligere 1 mia. kr. til energirigtigt byggeri. 

Regeringen og Danske Regioner er enige om, at sundhedsvæsenet også i de kommende år har fokus på prioritering og økonomistyring.

Minister for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag, er glad for aftalen og udtaler:
Jeg er utrolig glad for denne aftale. Den viser klokkeklart, at regeringen sætter en ny kurs for det danske sundhedsvæsen, hvor de mest syge behandles først. Samtidig viser aftalen helt tydeligt, at psykiatrien er en hovedprioritet for regeringen, og jeg er ikke i tvivl om, at aftalen bidrager til at sidestille det psykiatriske område med det somatiske område.
Hun bakkes op af økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager, der udtaler:
Jeg er glad for aftalen. Den er god for psykiatri, udredning og kapacitet. Der bliver mere digital velfærd - for eksempel email i stedet for breve på papir. Det frigør penge til andre tíng. Og et menneske med en kronisk sygdom kan spare tid og få tryghed gennem telemedicin, når de sparer ture frem og tilbage mellem hjem og sygehus.
Finansminister Bjarne Corydon udtaler:

Vi har indgået en aftale inden for en ansvarlig økonomisk ramme, der samtidig sikrer  vækst i sundhedsvæsenet – med plads til forbedringer og flere behandlinger. Det er jeg tilfreds med, og jeg har tiltro til, at regionerne kan løfte opgaven og ansvaret inden for de aftalte rammer. Så er jeg ikke mindst glad for, at vi med aftalen afsætter yderligere 1 mia. kr. til energirigtige investeringer i de nye supersygehuse – så vi både får grønne og fremtidssikrede sygehuse.

Læs om hovedelementer i regionasaftalen 2013  

Læs Aftale om regionernes økonomi for 2013  

Centrale initiativer er på sundhedsområdet i 2013

  • 670 mio. kr. til øget behandlingsaktivitet på sygehusene. Det giver mulighed for en aktivitetsvækst i 2013 på 3 pct.

  • 200 mio. kr. til opbygning af kapaciteten i psykiatrien

  • 350 til  øvrige udgifter på sundhedsområdet samt praksissektoren