Statens selskaber 2012

28-06-2012

Finansministeriet offentliggør i dag publikationen Statens selskaber 2012.

Hovedformålet med Statens selskaber 2012 er at give en samlet redegørelse for udviklingen i de selskaber, som staten helt eller delvist ejer. Ved udgangen af 2011 ejede staten aktier i 19 aktieselskaber, tre selvstændige offentlige virksomheder samt to interessentskaber. 

2011 var et år, hvor fortsat uro på finansmarkederne prægede billedet. Det har i forskellig grad påvirket de statslige selskaber. Selskabernes nettoomsætning er kun i begrænset omfang blevet påvirket af krisen, men driftsresultaterne er samlet set faldet, idet der dog er stor variation mellem de enkelte selskaber. 

I 2011 havde de statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomheder en nettoomsætning på 87,3 mia. kr., mens nettoomsætningen i de øvrige selskaber med statslig ejerandel udgjorde 73,6 mia. kr.

Udover selskabernes overordnede økonomiske resultater og udviklingen heri, indeholder publikationen en beskrivelse af de større selskabers overordnede forretningsmæssige udvikling.

Læs Statens selskaber 2012