Offentliggørelse af Budgetoversigt 1

24-05-2012

Fredag den 25. maj kl. 11 offentliggør Finansministeriet Budgetoversigt 1, maj 2012. Budgetoversigten omfatter en status for statens finanser, de offentlige finanser samt udgifts- og finanspolitikken i 2012-2013.

Budgetoversigten kan fra fredag kl. 11 findes på Finansministeriets hjemmeside www.fm.dk.

I forbindelse med oversendelse af Budgetoversigten til Folketingets Finansudvalg torsdag den 24. maj kl. 20 er det besluttet samtidig at offentliggøre information om statens låne- og finansieringsbehov.

Finansministeriet udsender derfor i dag torsdag kl. 20 en pressemeddelelse om statens låne- og finansieringsbehov.