Høring over forslag til budgetlov

27-03-2012

Finansministeriet har i dag sendt forslag til budgetlov i høring hos samtlige ministerier mv.

Regeringen har i dag indgået en politisk aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om en budgetlov.

Den nævnte politiske aftale skal i den kommende tid udmøntes gennem regeringens fremsættelse af en samlet lovpakke bestående af de fire følgende konkrete lovforslag:

  • Forslag til budgetlov (Finansministeriet)

  • Forslag til lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Økonomi- og Indenrigsministeriet)

  • Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Økonomi- og Indenrigsministeriet)

  • Forslag til lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Økonomi- og Indenrigsministeriet)

Dansk Folkeparti og Liberal Alliance deltager i den nævnte politiske aftale vedrørende de tre sidste lovforslag.

På den baggrund har Finansministeriet i dag sendt forslag til budgetlov i høring hos samtlige ministerier mv., jf. nedenstående dokumenter.

Finansministeriet har samtidig offentliggjort nedenstående dokumenter på Høringsportalen på www.borger.dk .
 
Her kan du læse Finansministeriets brev om høring over forslag til budgetlov 
Her kan du læse en oversigt over høringer mv. 
Her kan du læse forslag til budgetlov