Kommentar til DONG advokatundersøgelse

28-03-2012

DONG har i dag offentliggjort en advokatundersøgelse i forbindelse med Anders Eldrups fratræden.

Finansminister Bjarne Corydon siger i den forbindelse:   

På baggrund af undersøgelserne, som er offentliggjort i dag, og den orientering, som forligspartierne i dag har fået, er det min opfattelse, at bestyrelsen har truffet den rigtige og nødvendige beslutning i sagen, og at beslutningen hviler på et ordentligt juridisk grundlag.

På den baggrund håber jeg, at de seneste ugers turbulens omkring DONG kan ende og at alle nu kan komme tilbage til arbejdet.

Jeg har noteret mig, at der fra forskellig side er spekuleret i, om denne sag handler om uenigheder om DONG's fremtidige forretningsstrategier. Jeg er derfor tilfreds med, at bestyrelsen allerede for to uger siden klart tilkendegav, at strategien ikke bliver påvirket af Anders Eldrups fratræden.

Danmark er et førende land i verden, når det handler om omstilling til grøn energi og regeringen er selvsagt helt enig med DONG's bestyrelse i, at der fortsat skal investeres ambitiøst i havvindmølleparker og i omstilling af de danske kraftvarmeværker til biomasse.