Aftale om finansiering af kriminalforsorgens økonomi

16-11-2012

Regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har indgået en aftale om finansiering af kriminalforsorgens økonomi 2013-2016. Aftalen sikrer fuld finansiering af 200 nye fængselspladser med tilhørende bemanding, samt en skærpet kurs over for rockere og bandemedlemmer.

Den 7. november 2012 blev regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti enige om en aftale om kriminalforsorgens økonomi 2013-2016. Aftalen om kriminalforsorgen er fuldt finansieret gennem en række forskellige finansieringselementer.

To af disse finansieringselementer er målretning af mentorordningen og reduktion af varighed for offentlige løntilskud. Disse elementer er bundet i politiske forlig, som Venstre og Dansk Folkeparti deltager i. Venstre og Dansk Folkeparti har imidlertid afvist, at disse forslag kan anvendes som finansieringselementer i aftalen om kriminalforsorgens økonomi 2013-2016.

Regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at erstatte de forligsbundne finansieringselementer med et merprovenu fra syvende fase af statens indkøbsprogram samt en nedskrivning af TB-reserven.

Finansminister Bjarne Corydon udtaler:

Jeg er glad for, at vi sammen med forligspartierne bag aftalen om kriminalforsorgens økonomi har fundet en hurtig og ansvarlig løsning på den opståede finansieringsudfordring.

Læs Aftale om finansiering af kriminalforsorgens økonomi 2013-2016