IMFs artikel IV-konsultation november 2012

05-11-2012

Den Internationale Valutafond (IMF) har i dag offentliggjort sine foreløbige konklusioner på Artikel IV-konsultationen i Danmark. Artikel IV-konsultationerne er et led i Valutafondens almindelige overvågning af alle medlemslandenes økonomier. Ved konsultationerne analyseres landets økonomiske udvikling og den økonomiske politik. For Danmark sker dette hvert andet år.

Finansminister Bjarne Corydon hilser overordnet IMFs vurdering af dansk økonomi og økonomisk politik velkommen:

Jeg glæder mig især over IMF’s vurdering af, at dansk økonomi er godt rustet til at imødekomme de økonomiske udfordringer, vi står over for i disse år. Vurderingen beror blandt andet på, at vi har betydeligt overskud på betalingsbalancen, at den offentlige gæld er forholdsvis lav, og at tilliden til dansk økonomi er høj på de finansielle markeder. 

Jeg er også tilfreds med IMFs vurdering af, at den finanspolitiske planlægning i 2020-planen giver grundlag for en sund udvikling i de offentlige finanser frem mod 2020.

Med hensyn til den kortsigtede finanspolitik anbefaler IMF, at hvis væksten bliver væsentligt lavere end ventet i de nuværende prognoser, kan der blive behov for nye finanspolitiske tiltag – men de skal ligge inden for rammerne af EU-reglerne. Til det vil jeg sige, at vi følger udviklingen i Europa tæt, men vi er i forvejen gået til grænsen af, hvad der er muligt inden for rammerne af EU-reglerne. Vi har som bekendt gennemført en skattereform, et investeringsvindue og tilskyndet investeringer inden for energi og klima samt almennyttige boliger. Samlet set vil finanspolitikken og øvrige tiltag yde et positivt bidrag til vækst og job både i 2012 og 2013.     

Læs IMF’s foreløbige konklusioner om dansk økonomi november 2012