Akutjob til ledige

24-10-2012

Regeringen vil sammen med det private erhvervsliv, kommuner og regioner gennem en ekstraordinær indsats målrette ca. 12.500 akutjob til ledige, der risikerer at opbruge dagpengeretten til nytår.

De mange job skal findes ved hjælp af en bred vifte af redskaber: 

  • Arbejdsgiverne vil lave kampagner rettet mod private og offentlige virksomheder,

  • Der etableres en helt ny jobbank med stillingsopslag til akutjob, 

  • Arbejdsgiverne får en kontant præmie på op til 25.000 kroner pr. job til ledige, der risikerer at ryge ud af dagpengesystemet i månederne omkring nytår.  

KL, Danske Regioner, DA og regeringen har givet hinanden håndslag på en ekstraordinær indsats, hvor det private erhvervsliv organiseret i DA har forpligtet sig til at anvise 5.000 akutjob, mens det offentlige skal finde 5.000 akutjob. Derudover forventes yderligere 2.500 akutjob fra det private erhvervsliv i øvrigt. Den nye indsats ligger i direkte og logisk forlængelse af akutpakken fra august, der sikrer et særligt jobberedskab til ledige i målgruppen.
 
Finansminister Bjarne Corydon er stolt over, at det i en krisetid præget af økonomisk usikkerhed er lykkedes regeringen at samle offentlige og private arbejdsgivere i et markant fælles initiativ:  

Det er en helt ekstraordinær indsats, vi nu sætter i gang, hvor alle parter påtager sig et ekstraordinært samfundsmæssigt ansvar. Aftalen vil gøre en afgørende forskel for tusindvis af ledige på dagpenge, der nu får mulighed for at få begge fødder tilbage på arbejdsmarkedet med helt normale job til almindelig løn, siger finansminister Bjarne Corydon.

Administrerende direktør i DA, Jørn Neergaard Larsen, siger:   

De private arbejdsgivere vil med denne aftale bakke det store flertal i Folketinget op, der står bag det nye dagpengesystem. Det er afgørende for arbejdsgiverne at fastholde en troværdig finanspolitik og fastholde de reformer, der kan skabe forudsætning for vækst og beskæftigelse. Derfor er det også helt nødvendigt at gennemføre ændringerne i dagpengesystemet som aftalt.
 
Vi står i en ekstraordinær overgangsfase, hvor et nyt og mere konkurrencedygtigt dagpengesystem skal implementeres. Aftalen vil sammen med akutpakken understøtte et effektivt jobmatch til glæde for alle parter, siger administrerende direktør i DA, Jørn Neergaard Larsen.

Formand for KL, Erik Nielsen siger: 

Vi står i en helt ekstraordinær situation, hvor alle parter må løfte og tage et samfundsmæssigt ansvar. Det er vi klar til i kommunerne, og vi er især glade for, at de private arbejdsgivere også bidrager.  Hvis man har gået ledig i længere tid, kan det være svært at komme i gang igen. Alene det at være på en arbejdsplads giver energi og kræfter til at søge videre og igen få fodfæste på arbejdsmarkedet. Derfor er det en god ide med en midlertidig håndsrækning til at komme i gang, siger formand for KL Erik Nielsen.

 
Formand for Danske Regioner, Bent Hansen siger.   

Regionerne og sygehusene er blandt de største danske arbejdspladser, og selvfølgelig skal vi også bidrage til at løse et samfundsproblem af denne karakter. Sagen vil derfor også blive fulgt tæt i Danske Regioners bestyrelse, siger formand for Danske Regioner Bent Hansen.   

Målgruppen for indsatsen er ledige, der i perioden 1. oktober 2012 til 1. april 2013 har 3 måneder eller mindre tilbage af dagpengeperioden, samt personer, der frem til 1. juli 2013 opbruger den samlede dagpengeperiode og fortsat er ledige. Det vurderes, at denne målgruppe vil være på ca. 20.000 personer.
 
En del af de ledige i målgruppen vil erfaringsmæssigt finde job eller anden forsørgelse på egen hånd. Der er på den baggrund fastsat et måltal på i alt 12.500 akutstillinger, der forventes at dække det ekstraordinære behov. De ledige i målgruppen skal fuldt ud stå til rådighed for arbejdsmarkedet efter de gældende rådighedsregler for at kunne komme i betragtning til en akutstilling. Stillingerne annonceres som akutjob i en ny jobbank.
 
Finansministeriet vurderer, at præmier til arbejdsgivere for målretning af stillinger til akutjob samlet vil koste ca. 115 millioner kroner.
 
Læs aftale om akutjob  

Læs faktaark om initiativer mod ledighed