En dårlig dag for sociale bedragere

25-10-2012

Der skal gøres op med, at svindlere snyder sig til uberettigede tilskud og ydelser. Samtidig skal det offentlige blive bedre til at undgå, at der ved fejl udbetales fx børnetilskud og boligsikring til borgere, som ikke længere er berettiget til ydelserne, men fortsat modtager pengene i god tro.

En rapport fra Deloitte viser, at der er potentiale for, at det offentlige i løbet af en årrække vil kunne spare et milliardbeløb årligt ved mere systematisk kontrol og forebyggelse af fejludbetalinger.
 
For at forhindre fejl og snyd anbefales der i rapporten, at myndighederne bruger eksisterende data mere effektivt og samarbejder bedre på tværs af myndigheder. Dermed kan oplysninger om fx bopæl, job, formue og familieforhold automatisk krydstjekkes af systemerne, så fejl opfanges så tidligt som muligt.

For at følge op på rapportens anbefalinger og finde ud af, hvordan anbefalingerne konkret kan omsættes i virkeligheden, har Finansministeriet nedsat en styregruppe med Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for Børn- og Undervisning, Skatteministeriet, Social- og Integrationsministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt Justitsministeriet. Hertil kommer øvrige relevante ressortministerier. KL og Udbetaling Danmark inviteres til at deltage i arbejdet. Styregruppen skal frem mod næste sommer udpege løsninger, der mest effektivt kan nedbringe antallet af fejludbetalinger og snyd. De nye initiativer skal bygge ovenpå den indsats, der allerede gøres for at undgå fejludbetalinger.

Finansminister Bjarne Corydon ser vigtige perspektiver i at få bedre styr på udbetalinger af sociale ydelser:

Det er klart, at vi ikke vil finde os i bedragere, der snyder fællesskabet og malker offentlige kasser for penge, som de ikke har ret til. Samtidig skal vi undgå, at borgere i årevis uberettiget får udbetalt penge i god tro og pludselig skal betale det hele tilbage, fordi der er sket en fejl. Det er et langt sejt træk at komme snyd og fejludbetalingerne til livs, men nu tager vi endnu hårdere fat , siger finansminister Bjarne Corydon.

Finansministeren slår fast, at den nye indsats vil blive mere effektiv end de metoder, der i dag ofte bruges i opklaringen af snyd og fejludbetalinger:

Vi skal forbedre samarbejdet og bruge vores registre bedre, så vi får nogle intelligente alarmklokker, der bimler, hvis det offentlige er ved at udbetale penge til borgere, der ikke har ret til dem. Det er typisk også væsentligt mere effektivt end det man populært kalder ”dyneløfteri”, og som desuden kan opleves som krænkende, siger Bjarne Corydon.