Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2013 og 2014

26-08-2013

Finansministeriet offentliggør tirsdag d. 27. august kl. 10.00 Budgetoversigt 2, august 2013 på www.fm.dk.

Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Budgetoversigten.

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2013 og 2014 fremgår af tabel 1. Statens samlede finansieringsbehov forventes at udgøre 160 mia. kr. og 130 mia. kr. i henholdsvis 2013 og 2014. Det er første gang, der skønnes over finansieringsbehovet i 2014.

Finansieringsbehovet dækkes ved at optage lån eller ved at trække på statens indestående i Danmarks Nationalbank.

Strategien for finansiering af finansieringsbehovet meddeles af Danmarks Nationalbank og kan findes på statsgældsforvaltningens hjemmeside.

Tabel 1. Statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov i 2013 og 2014

Mia. kr.

2013

2014

Nettofinansieringsbehov

32

23

Afdrag langfristet gæld 1)

81

75

Afdrag kortfristet gæld 2)

47

32

 

 

 

Finansieringsbehov

160

130

 - indenlandsk finansieringsbehov

136

102

 - udenlandsk finansieringsbehov

25

28

 

1) Afdrag på langfristet gæld er inklusive statslige fondes nettoobligationskøb, nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb uden for året.

2) Afdrag på kortfristet gæld svarer til udestående i skatkammerbeviser og commercial papers primo året.

Kilde: Budgetoversigt 2, aug 2013.