Strukturelt underskud tæt på budgetlovens grænse

27-08-2013

Finansministeriet offentliggør i dag Budgetoversigt 2, august 2013, der indeholder en status for statens finanser og de samlede offentlige finanser. Budgetoversigt 2 viser, at det strukturelle underskud – med den planlagte finanspolitik i 2014 – er tæt på budgetlovens grænse på ½ pct. af BNP.

Baseret på finanslovforslaget for 2014 skønnes underskuddet på statens finanser (DAU-saldoen) til ca. 31¼ mia. kr. i 2014, svarende til 1,6 pct. af BNP. Finanslovforslaget for 2014 og økonomiaftalerne med kommuner og regioner for 2014 holder sig inden for rammerne af budgetloven og de vedtagne udgiftslofter for 2014.

Finanspolitikken i 2014 er tilrettelagt med henblik på at understøtte vækst og beskæftigelse inden for rammerne af en sund og ansvarlig økonomisk politik. Det strukturelle underskud skønnes til 0,4 pct. af BNP i 2014 og er således tæt på Budgetlovens grænse på ½ pct. af BNP.
 
Bidraget til BNP-niveauet fra finanspolitikken og øvrige tiltag fra og med 2012 skønnes at udgøre knap ½ pct. af BNP i 2013 og 2014.

Det offentlige underskud skønnes til 31¼ mia. kr. i 2013 (1,7 pct. af BNP) og 38½ mia. kr. i 2014 (2,0 pct. af BNP). Det offentlige underskud skønnes dermed at blive nedbragt i overensstemmelse med kravet i Danmarks EU-henstilling. De skønnede offentlige underskud i 2013 og 2014 er henholdsvis 8¼ mia. kr. og 7½ mia. kr. større end skønnet i maj.

Skønnene for statens finanser og de samlede offentlige finanser er baseret på den aktuelle vurdering af dansk økonomi, jf. Økonomisk Redegørelse, august 2013.

Læs Budgetoversigt 2, august 2013