Ny budgetvejledning for statsadministrationen

17-12-2013

Finansministeriet har udsendt cirkulære nr. 9802 af 10. december 2013 om Budgetvejledning 2014.

Budgetvejledning 2014 erstatter Budgetvejledning 2011 og gælder fra og med finansåret 2014. Baggrunden for udstedelsen af den nye budgetvejledning er primært vedtagelsen af budgetloven og det heraf følgende nye system med udgiftslofter og udgiftskontrol.

Budgetloven og lov om udgiftslofter udgør de overordnede rammer for udgiftspolitikken, mens bevillinger i de enkelte år fastsættes på finansloven. I budgetvejledningen findes de konkrete regler for statsadministrationens disponering over bevillinger.

Budgetvejledningen omfatter således regler for bl.a. fastsættelse af gebyrer, lønudgifter, refusion af købsmoms, it-projekter og forelæggelse for Folketingets Finansudvalg.

Læs cirkulære om Budgetvejledning 2014 

Læs Budgetvejledning 2014