Offentliggørelse af Budgetoversigt 3

11-12-2013

Torsdag den 12. december offentliggør Finansministeriet Budgetoversigt 3, december 2013.

Budgetoversigten omfatter en status for statens finanser, de offentlige finanser samt udgifts- og finanspolitikken.

Budgetoversigten kan fra torsdag kl. 10.00 afhentes i Finansministeriets reception mod forevisning af pressekort. Budgetoversigten er klausuleret til kl. 10.30, hvor den offentliggøres på Finansministeriets hjemmeside fm.dk.

Finansministeriet udsender herudover onsdag kl. 20 en pressemeddelelse om statens låne- og finansieringsbehov.

Torsdag kl. 10.30 inviterer Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager til præsentation af Økonomisk Redegørelse, december 2013. Økonomisk redegørelse indeholder en opdateret vurdering af konjunkturudsigterne for dansk økonomi frem mod 2015.