Enighed om statslige overenskomster

08-02-2013

Finansminister Bjarne Corydon er i dag nået til enighed med Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og AC om nye overenskomster på statens område.

Blandt hovedpunkterne er følgende:

  • Gymnasielærernes arbejdstidsregler normaliseres.

  • Reguleringsordningen, som binder lønstigninger i det private og offentlige sammen, videreføres.

  • Parterne er enige om, at lønudviklingen for statens ansatte skal ligge på linje med det private arbejdsmarked. Den samlede ramme udgør derfor 0,0 pct. i 2013 og 1,1 pct. i 2014.

Finansministeren udtaler i forbindelse med resultatet:

Der er tale om et solidt resultat, hvor forhandlerne fra CFU og AC har udvist ansvarlighed i forhold til at nå et samlet resultat, som Danmark har brug for i den nuværende situation. Det vil jeg gerne kvittere for. Forhandlingerne har været hårde, og begge lejre har måttet give og tage, men jeg synes, at vi står med et stærkt resultat.

Der udestår fortsat uenighed i forhold til finansministerens hovedkrav om normalisering af de særlige arbejdstidsregler for bl.a. lærerne på friskolerne. Disse forhold forhandles nu videre.

Læs overenskomstaftalen "Enighed om overenskomster for statens medarbejdere"