Kommentar til Statsrevisorernes kritik af Finansministeriets udøvelse af ejerskabet i DONG Energy A/S

30-01-2013

Statsrevisorerne har i dag udtalt, at de finder det mindre tilfredsstillende, at dialogen mellem Finansministeriet og DONG Energy har været utilstrækkelig i den sidste del af perioden 2008-2010. Kritikken sker på baggrund af, at Rigsrevisionen i deres beretning om DONG Energy A/S vurderer, at Finansministeriet i en kortere periode ikke fuldt ud levede op til de forventninger, der gælder for en aktiv statslig ejer af et selskab af DONG Energy’s størrelse og kompleksitet.

Finansminister Bjarne Corydon udtaler:

Finansministeriet tager til efterretning, at Statsrevisorerne finder det mindre tilfredsstillende, at dialogen mellem ministeriet og DONG Energy var utilstrækkelig i den sidste del af perioden 2008-2010.

Jeg har imidlertid noteret mig, at Rigsrevisionen konstaterer, at Finansministeriet i 2011 og 2012 har spillet en mere aktiv rolle i forhold til DONG Energy's strategiske udvikling.

Det vil vi naturligvis fortsætte med, ligesom ministeriet løbende arbejder med at forbedre udøvelsen af ejerskabet i de statslige selskaber generelt. I den forbindelse vil Finansministeriet inddrage Rigsrevisionens anbefalinger om at fastsætte egentlige resultatmål med inspiration fra fx Norge.

Finansministeriet ejer på vegne af staten ca. 80 pct. af aktierne i DONG Energy. Den resterende del af aktierne er overvejende ejet af en række forbrugerejede elselskaber.