Finansministeriet offentliggør i dag publikationen Statens selskaber 2013

14-06-2013

Hovedformålet med Statens selskaber 2013 er at give en samlet redegørelse for udviklingen i de selskaber, som staten helt eller delvist ejer. Ved udgangen af 2012 ejede staten aktier i 18 aktieselskaber, tre selvstændige offentlige virksomheder samt tre interessentskaber. Publikationen omtaler i år desuden tre offentlige institutioner – DR, Eksport Kredit Fonden og Vækstfonden – der på mange måder drives som selskaber.

2012 var et år, hvor den økonomiske krise fortsat prægede billedet. Især SAS AB, DONG Energy A/S og Vestjysk Bank A/S er blevet udfordret af de økonomiske konjunkturer og strukturelle forandringer på markederne.

I 2012 havde de statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomheder mv. en nettoomsætning på 105,9 mia. kr., mens nettoomsætningen i de øvrige selskaber med statslig ejerandel udgjorde 77,3 mia. kr.

Udover selskabernes overordnede økonomiske resultater og udviklingen heri, indeholder publikationen en beskrivelse af de større selskabers overordnede forretningsmæssige udvikling.

Læs mere om Statens selskaber 2013