Ny og lavere samfundsøkonomisk diskonteringsrente

31-05-2013

På baggrund af bl.a. en gennemgang af den faglige litteratur på området og de samfundsøkonomiske diskonteringsrenter, der anvendes i sammenlignelige lande, er der truffet beslutning om, at der fremover anvendes en lavere og faldende samfundsøkonomisk diskonteringsrente.

Således vil der ved projektvurderinger blive anvendt en samfundsøkonomisk diskonteringsrente på 4 pct. i de første 35 år, på 3 pct. for årene mellem år 35 og år 70 og på 2 pct. for årene efter år 70.

Finansminister Bjarne Corydon udtaler:

Jeg er glad for, at der nu er fundet en faglig forsvarlig løsning på spørgsmålet om den samfundsøkonomiske diskonteringsrente, der bringer vores beregningsforudsætninger på linje med de niveauer, der anvendes i landene omkring os.

Efter min mening sikrer den nye diskonteringsrente en fin balance, hvor fremtiden på den ene side tillægges en rimelig vægt, når vi ser på fx investeringsprojekter med meget lang levetid, mens vi på den anden side begrænser risikoen for at træffe beslutninger, der viser sig at medføre et samfundsøkonomisk underskud.

Den samfundsøkonomiske diskonteringsrente er fastsat i Finansministeriets vejledning i samfundsøkonomiske vurderinger og har i de senere år været 5 pct., uanset levetiden af det projekt, der blev vurderet.

Den samfundsøkonomiske diskonteringsrente anvendes til at opgøre fremtidige fordele og ulemper i nutidskroner og er dermed bestemmende for, hvordan fremtiden vægtes i forhold til nutiden. Da gevinsterne ved offentlige projekter eller tiltag typisk kommer senere end omkostningerne, vil en lavere diskonteringsrente isoleret set føre til en forbedring af det skønnede samfundsøkonomiske afkast. Da der fremover samtidigt anvendes en diskonteringsrente, der nedsættes over tid, vil projekter, hvor gevinsterne indtræffer over en forholdsvis lang periode, fremstå som mere attraktive. Det kan fx være tilfældet for projekter på transportområdet samt for visse typer af miljø-, energi- og klimaprojekter.

Læs faktaark om ny og lavere samfundsøkonomisk diskonteringsrente