Offentliggørelse af Betænkning om ministrenes særlige rådgivere - et serviceeftersyn

22-05-2013

Betænkningen fra Udvalget om særlige rådgivere offentliggøres i dag. Betænkningen er udarbejdet af et sagkyndigt udvalg med højesteretsdommer, dr. jur. Jens Peter Christensen som formand.

Jens Peter Christensen vil uddybe og svare på spørgsmål om udvalgets betænkning på et pressemøde i Rentekammersalen i Finansministeriet i dag kl. 14.30. Betænkningen vil fra kl. 9 i dag kunne afhentes af repræsentanter for pressen i Finansministeriets reception. 

Baggrunden for betænkningen er, at et enigt Folketing i december 2011 vedtog, at der skulle nedsættes et sagkyndigt udvalg som skulle gennemgå de eksisterende regler om særlige rådgivere, herunder se på muligheden for, at regeringens ministre i højere grad serviceres af fastansatte i ministerierne (vedtagelse nr. V 11).

Udvalget blev nedsat af finansministeren i april 2012, og fik bl.a. til opgave at gennemgå de eksisterende regler og retningslinjer for særlige rådgivere og vurdere behovet for præciseringer. Udvalget skulle således foretage et ”serviceeftersyn” af reglerne og retningslinjerne. Opgaven omfattede også en kortlægning og beskrivelse af udviklingen i praksis siden 2004, især i forhold til de særlige rådgiveres funktioner, men også i forhold til deres uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund.

Læs Betænkning nr. 1537 om ministrenes særlige rådgivere - et serviceeftersyn