Regeringens initiativer som følge af betænkning nr. 1537/2013 fra Udvalget om særlige rådgivere

22-05-2013

Udvalget om særlige rådgivere offentliggjorde den 23. maj 2013 betænkning nr. 1537. Betænkningen er udarbejdet af et sagkyndigt udvalg med højesteretsdommer, dr. jur. Jens Peter Christensen som formand.

Finansminister Bjarne Corydon udtaler:

Regeringen hilser betænkningen velkommen. Udvalgets arbejde viser, at den nuværende ordning med særlige rådgivere er velfungerende. Udvalgets forslag til præcisering af de gældende regler og retningslinjer vil kunne bidrage til at sikre klarhed og åbenhed om de særlige rådgiveres forhold.

Regeringen tager udvalgets betænkning til efterretning i sin helhed og vil tage initiativ til, at den nødvendige opfølgning sættes i værk.

  • Udvalget anbefaler, at antallet af særlige rådgivere pr. minister fortsat bør være yderst begrænset og ikke bør overstige to til tre. Regeringen er enig med udvalget. Der henvises til det regelsæt regeringen meldte ud den 6. oktober 2011 for ansættelse og aflønning af særlige rådgivere.

    Regelsættet indebærer, at flertallet af ministrene maksimalt kan ansætte én særlig rådgiver. En række ministre, der er medlem af regeringens økonomiudvalg eller regeringens koordinationsudvalg med ekstra koordinerende opgaver, kan maksimalt ansætte to rådgivere. Regelsættet kan findes på Finansministeriets hjemmeside.

  • Regeringen vil som anbefalet af udvalget ændre retningslinjerne for stillingsopslag i forbindelse med besættelse af stillinger som særlig rådgiver. Der vil således ikke fremover være krav om stillingsopslag.

    Regeringen vil som anbefalet af udvalget sikre, at lønfastsættelse for de særlige rådgivere sker på grundlag af en konkret vurdering af rådgiverens kvalifikationer inden for de fastsatte rammer. Der henvises i øvrigt til regeringens regelsæt af 6. oktober 2011 for ansættelse og aflønning af særlige rådgivere. Regelsættet kan findes på Finansmisteriets hjemmeside.

    Regeringen vil følge de af udvalget anbefalede minimumskrav til særlige rådgiveres interne oplæring og uddannelse i ministerierne.

  • Den nødvendige åbenhed vil blive sikret ved, at det enkelte ministerium senest på dagen for den særlige rådgivers tiltræden offentliggør, at en stilling som særlig rådgiver er besat med en given person. Offentliggørelsen skal også indeholde en kort beskrivelse af vedkommendes særlige baggrund og kvalifikationer samt påtænkte opgaver. Der vil fortsat være mulighed for at anvende traditionelt stillingsopslag. Hvis dette sker, bør der ikke ske konstitution i perioden indtil fristen for stillingsopslaget er udløbet.

  • Den nødvendige åbenhed, herunder om særlige rådgiveres lønforhold, vil blive sikret ved offentliggørelse på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside, hvor alle oplysninger om særlige rådgivere vil blive samlet.

Læs Betænkning nr. 1537 om ministrenes særlige rådgivere - et serviceeftersyn