Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov 2013

26-05-2013

Finansministeriet offentliggør mandag d. 27. maj kl. 10.30 Budgetoversigt 1, maj 2013 på fm.dk.

Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Budgetoversigt.

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2013 fremgår af tabel 1. Statens samlede finansieringsbehov forventes at udgøre 164 mia. kr. i 2013.

Finansieringsbehovet dækkes ved at optage lån eller ved at trække på statens indestående i Danmarks Nationalbank.

Strategien for finansiering af finansieringsbehovet meddeles af Danmarks Nationalbank og kan findes på statsgældsforvaltningens hjemmesidd.

Tabel 1. Statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov i 2013

Mia. kr.

FL13

Maj13

Nettofinansieringsbehov

38

36

Afdrag langfristet gæld 1)

79

81

Afdrag kortfristet gæld 2)

47

47

 

 

 

Finansieringsbehov

164

164

 - indenlandsk finansieringsbehov

139

139

 - udenlandsk finansieringsbehov

25

25

1) Afdrag på langfristet gæld er inklusive statslige fondes nettoobligationskøb, nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb uden for året.

2) Afdrag på kortfristet gæld svarer til udestående i skatkammerbeviser og commercial papers primo året.

Kilde: Budgetoversigt 1, maj 2013.