OK13: Ny afledningsmanøvre fra Bondo

27-03-2013

Anders Bondo Christensen har sendt et brev til Finansministeriet, hvori han foreslår, at den varslede lockout udskydes, og at der inddrages en mediator og internationale eksperter i undervisning.

Der er ikke fremsat noget nyt forhandlingsudspil fra Anders Bondo Christensen.

Forhandlingerne er strandet på grund af uenighed om finansministerens hovedkrav om, at den enkelte skoleleder løbende skal kunne prioritere, hvad skolens lærere skal lave i arbejdstiden. Anders Bondo Christensen fastholder, at disse forhold skal aftales med fagforeningen.

Den anden helt grundlæggende knast er den særlige ordning med over 4 ugers ekstra fri med løn for lærere over 60 år, som lærerne fastholder, og som ikke kendes fra andre områder end undervisningsområdet.

Den arbejdstidsmodel, som Anders Bondo Christensen har fremlagt i flere varianter, fastholder de særlige privilegier, som kun findes i lærernes overenskomster. Det er derfor ikke korrekt, når det anføres, at han har fremlagt forslag, der svarer til arbejdstidsreglerne for andre ansatte i staten. Den grundlæggende knast, der skiller os, er stadig den samme: Nemlig, om skolelederne skal kunne lede og fordele arbejdet på den enkelte skole – som på andre arbejdspladser – eller om mere samvær mellem lærere og elever skal aftales med fagforeningen. Og han fastholder fortsat de over 4 uger ekstra betalt frihed for lærere over 60 år, siger finansminister Bjarne Corydon og tilføjer:

Vi har nu forhandlet i 3 måneder – herunder de sidste uger med bistand fra forligsmanden. Jeg har hele tiden ønsket og håbet, at det kunne lade sig gøre at nå et forhandlingsresultat. Det gør jeg fortsat. Men en forhandlingsløsning forudsætter jo, at der kommer en reel åbning fra Anders Bondo Christensens side i forhold til det grundlæggende problem. Og her er det seneste kreative indslag desværre bare et nyt forsøg på at trække tiden ud og flytte fokus væk fra det, forhandlingerne burde handle om – at gøre op med nogle utidssvarende privilegier, der udgør en afgørende barriere for at give vores børn og unge den bedst mulige uddannelse.