Nu bliver digital velfærd hverdag

27-09-2013

Elektroniske tavler, der gør det sjovt at lære. En spiserobot, der giver borgere med muskelsvind mulighed for selv at bestemme, hvor hurtigt hakkebøffen skal spises. Og udstyr, der giver lungepatienter mulighed for at gå til kontrol hjemme fra stuen, i stedet for at tage turen til hospitalet.

Det er hvad fremtiden byder på, efter regeringen, kommunerne og regionerne i dag for alvor sætter strøm til velfærden med deres fællesoffentlige Strategi for velfærd (2013-20).

Forsøgsordninger bliver nu til ”fullscale”, hvor de teknologier der dokumenteret giver borgerne en lettere hverdag og frigør ressourcer til kernevelfærd udbredes til hele landet.

Samtidig indeholder strategien en plan for hurtigt at få afprøvet lovende teknologier for at slå fast, om der er fornuft i at bruge dem i hele landet.

Strategien blev præsenteret ved et pressemøde på Ørestaden Plejecenter, hvor tre ministre og KL og Danske Regioner var til stede.

Finansminister Bjarne Corydon er glad for, at hele den offentlige sektor nu forpligter sig på digital velfærd i hele Danmark.

På tværs af den offentlige sektor blander vi nu blod på hurtigt at udbrede de effektive løsninger til hele landet. Dermed kan borgerne se frem til en nemmere hverdag og mere selvbestemmelse over eget liv. Samtidig betyder det her, at der frigøres penge til at styrke fællesskabet. Det synes jeg er værd at glæde sig over, siger finansminister Bjarne Corydon.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager:

Som borger får du bedre velfærd, når vi bruger digitale løsninger – og samtidig får vi mere frihed til at bruge samfundets penge der, hvor de gør mest gavn. Opgaven er nu at udbrede de gode løsninger, så flere mennesker får glæde af f.eks. telemedicin og digitalt understøttet genoptræning. Vi kan også give vores børn og unge en bedre undervisning, når vi bruger de teknologiske løsninger sammen med den traditionelle undervisning. Vi skal hele tiden afprøve og vurdere de nye teknologiske muligheder, så vi løbende kan tage nye løsninger i brug og videreudvikle vores velfærdssamfund, siger Margrethe Vestager.

Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen:

Det er glædeligt, at vi nu også på det sociale område har en fælles ramme for arbejdet med digitalisering. En af de helt centrale målsætninger med strategien er at gøre livet lettere for borgerne samtidig med, at vi bruger de offentlige ressourcer bedre. Jeg tror på, at den ny teknologi giver borgere nye muligheder, større selvhjulpenhed og mere livskvalitet. Og den vil også lette arbejdet for medarbejderne. Teknologien kan og skal være med til at udvikle den offentlige sektor – også på det sociale område, siger Annette Vilhemsen.

Formand Erik Nielsen, KL:

I Kolding har man gode erfaringer med spiserobotter, ligesom vi ved, at vasketoiletter kan være en mere værdig løsning for ældre. Arbejdet er godt i gang i kommunerne, og som led i denne strategi har kommunerne etableret et videnscenter, så de gode erfaringer og muligheder bliver udbredt til alle, der kan få fornøjelse af dem.

Men velfærdsteknologi er ikke kun for ældre og syge: Undervisningen i skolerne er under forandring. Computere og digitale læringsforløb bliver stadig oftere en naturlig del af børnenes dagligdag. Med strategien sikrer vi denne udvikling. Blandt andet derfor bliver afgangsprøverne i folkeskolerne digitale, så det passer til undervisningen, siger Erik Nielsen.

Formand for sundhedsinnovationsudvalget Poul Müller, Danske Regioner:

Det glæder mig, at telemedicin har fået en så central rolle i strategien. Regionernes mål er, at telemedicin i 2020 er en helt naturlig del af driften i sundhedsvæsenet, men det kræver, at vi bliver endnu bedre til at samarbejde på tværs af sundhedsvæsenet mellem sygehuset, den kommunale hjemmepleje og almen praksis, siger Poul Müller.  

Læs strategien Digital velfærd - en lettere hverdag