Statistikudvalgets statusrapport - 3. kvartal 2013

26-09-2013

Statistikudvalget offentliggør hermed udvalgets årlige rapport, hvor den stedfundne løn- og prisudvikling i Danmark og udlandet kortlægges og analyseres.

Statistikudvalget består af repræsentanter fra hhv. DA, LO, Beskæftigelsesministeriets, Finansministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet. Herudover deltager en repræsentant fra Nationalbanken i udvalgets møder.

Læs Statistikudvalgets statusrapport for 3. kvartal 2013