Valg af konsulentvirksomhed til analyse af offentlig-privat samarbejde (genudbud)

08-04-2014

Genudbudsprocessen vedr. analyse af offentlig-privat samarbejde er nu blevet afsluttet, jf. også pressemeddelelse fra d. 24. februar 2014.

Finansministeriet har vurderet de indkomne tilbud i henhold til de fastlagte kriterier i Finansministeriets rammekontrakt for levering af konsulentydelser. Finansministeriet har på den baggrund vurderet, at tilbuddet fra konsulentvirksomheden Quartz+Co i samarbejde med Rambøll er det mest attraktive tilbud.

Konsulentvirksomheden Quartz+Co vil i samarbejde med Rambøll dermed forestå den pågældende analyse, som forventes afsluttet inden udgangen af august måned 2014.

Formålet med analysen er at tilvejebringe mere konkret viden om offentligt-privat samarbejde, så der sikres et mere kvalificeret og konkret grundlag for at vurdere fordele og ulemper på forskellige områder samt mulige forbedringsmuligheder. Der er således i dag relativt begrænset viden om effekterne og konsekvenserne ved offentlig-privat samarbejde.

Analysen foretages i samarbejde med relevante aktører på området, herunder bl.a. KL.

Læs mere generelt om udgiftspolitiske analyser i Finansministeriet