Offentliggørelse af finanslovforslaget for 2015

19-08-2014

Regeringen offentliggør sit forslag til finanslov for 2015 tirsdag den 26. august 2014 kl. 10.00, samtidig offentliggøres Budgetoversigt 2, august 2014.

Finansminister Bjarne Corydon præsenterer finanslovforslaget en time senere ved et pressemøde. Det sker kl. 11.00  i Finansministeriets Rentekammer.

Der er adgang til pressemødet mod forevisning af pressekort.

Den trykte udgave af finanslovforslaget for 2015 samt publikationerne kan - mod forevisning af gyldigt pressekort - afhentes i Finansministeriet tirsdag den 26. august fra kl. 10.00. 

Finanslovforslaget for 2015 samt Budgetoversigten vil ligeledes være tilgængelige på Finansministeriets hjemmeside fm.dk, fra kl. 10.00.

En pressemeddelelse med information om statens nettofinansierings- og lånebehov vil blive offentliggjort mandag den 25. august 2014 kl. 20.00 på Finansministeriets hjemmeside fm.dk.

Tirsdag den 26. august offentliggør Økonomi- og Indenrigsministeriet også Økonomisk Redegørelse, august 2014, ved et pressemøde. Læs mere på oim.dk

Finanslovforslaget for 2015 kan i øvrigt bestilles gennem Rosendahls-Schultz Grafisk ved henvendelse på tlf. 43 22 73 00.