Afrapportering af analyse af offentlig-privat samarbejde

18-12-2014

Analyse er udarbejdet af Quartz+Co. og Rambøll Management Consulting.

Læs analyse af offentlig-privat samarbejde