DONG Energy - bestyrelsesformandens fratræden

30-01-2014

I forbindelse med offentliggørelsen af, at bestyrelsesformanden for DONG Energy A/S, Fritz Schur, fratræder i forbindelse med den ordinære generalforsamling 12. marts 2014, udtaler finansminister Bjarne Corydon:

Vi skylder Fritz Schur en stor tak for den betydelige og altid kompetente indsats, som han har ydet som bestyrelsesformand for DONG Energy. Først med at sikre en succesfuld gennemførsel af en af de mest komplekse fusioner i dansk erhvervshistorie, dernæst arbejdet med at gøre DONG Energy børsklar og endelig arbejdet med at sikre DONG Energys kapitalgrundlag i det seneste års tid. Det har været meget krævende opgaver, som Fritz Schur har løst på en for staten absolut tilfredsstillende måde.

Fritz Schur blev valgt som formand for DONG Energy i 2005.

Finansministeriet vil nu påbegynde arbejdet med at identificere en ny bestyrelsesformand for DONG Energy.