Finansredegørelse 2014

23-01-2014

I dag offentliggør Finansministeriet finansredegørelse 2014.

Redegørelsen ser på de overordnede makroøkonomiske udfordringer og på planlægningen af den økonomiske politik på lidt længere sigt.

Derudover leverer redegørelsen også analyser af en række temaer, der har betydning for den aktuelle dagsorden i økonomisk politik.

Finansredegørelsen er ikke en økonomisk lærebog, men rummer en hel række eksempler på, hvordan økonomisk teori og empiri kan anvendes i praksis, fx i arbejdet med at vurdere de økonomiske konsekvenser af politiske initiativer.

Traditionen med at udgive en finansredegørelse er ikke ny. Frem til starten af 2000’erne kom der cirka en gang om året en faglig publikation skrevet af Finansministeriets økonomer, og det er den tradition, Finansministeriet nu vækker til live igen. 

Finansminister Bjarne Corydon er glad for, at Finansredegørelsen igen ser dagens lys.

Finansredegørelse 2014 er et vigtigt bidrag i den økonomiske debat, fordi ministeriets økonomer har gjort sig umage med grundigt at forklare og dokumentere de regneprincipper og antagelser, der ligger til grund for Finansministeriets økonomiske vurderinger.

Samtidig udgør redegørelsen et gedigent indspark i debatten om de udfordringer vores samfund står over for, og jeg er sikker på, at redegørelsen også vil være et værk, som meningsdannere vil hive frem de kommende år, når de har brug for fagkundskabens opfattelse af økonomiske problemstillinger.
I forhold til den aktuelle debat indeholder redegørelsen fx et afsnit om Danmarks produktivitetsudfordring, som jeg er sikker på vil inspirere og kvalificere debatten om, hvordan vi får løst de betydelige udfordringer på dette område.

Derfor har jeg glædet mig til at fordybe mig i det her digre værk, siger finansminister Bjarne Corydon.

Finansredegørelse 2014 analyserer blandt andet:

  • Hvordan danskernes opsparing og gæld er påvirket af – og har påvirket – krisen.

  • Strukturerne på det danske arbejdsmarked under krisen.

  • Den danske produktivitetsudfordring.

  • Hvordan reformer, der øger arbejdsudbuddet, fører til større beskæftigelse.

  • Hvordan øget uddannelsesomfang påvirker produktivitet, vækst og offentlige finanser.

  • Rammerne for finanspolitikken i Danmark efter indførelsen af budgetloven.

  • Mulighederne for at stabilisere udsving i konjunkturerne gennem finanspolitik.

  • De langsigtede udfordringer for de offentlige finanser.

Læs Finansredegørelse 2014