Det grønne Danmark et gear op

25-06-2014

Regeringen, Enhedslisten og SF er i dag blevet enig om en trestrenget satsning for et grønnere Danmark.

Aftalen om "Et grønnere Danmark" betyder, at

  • Der oprettes en grøn investeringsfond med en udlånskapacitet på 2 mia. kroner. Aftaleparterne er enige om, at udlånskapaciteten kan øges til i alt 5 mia. kroner. Virksomheder kan søge fonden om at medfinansiere grønne projekter.

  • Der etableres en grøn innovationspulje, der skal styrke små- og mellemstore virksomheders innovation i løsninger. 

  • Der etableres et grønt innovationsforum, der skal levere input til regeringens indsats for at fremme grøn omstilling.

Finansminister Bjarne Corydon fremhæver, at aftalen er god for Danmark på flere måder:

Vi giver nu Danmark en grøn indsprøjtning. Det vil ikke bare gavne miljøet - det vil også styrke vores erhvervslivs førerposition inden for miljø og klima, og dermed betyde grønne job og nye eksportmuligheder. Aftalen er endnu et eksempel på regeringens balancerede politik, der ikke fokuserer ensidigt på et hjørne af samfundet. Men tænker på helheden, så vi både skaber vækst og arbejdspladser, løfter velfærden og styrker miljøet, siger finansminister Bjarne Corydon.

Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen udtaler

Det er vigtigt for os at styrke grøn omstilling og grøn innovation. Nye arbejdspladser og nye ideer styrker Danmark og hver enkelt af os. Det styrker også energiaftalen og klimaråd. Det er jeg meget glad for, siger Rasmus Helveg Petersen.

Læs aftale mellem regeringen, SF og Enhedslisten om Et grønnere Danmark  
Læs faktaarket Danmarks Grønne Investeringsfond