Statens selskaber 2014

19-06-2014

Finansministeriet offentliggør i dag publikationen Statens selskaber 2014.

Hovedformålet med Statens selskaber 2014 er at give en samlet redegørelse for udviklingen i de selskaber, som staten ejer helt eller delvist. Ved udgangen af 2013 ejede staten aktier i 19 aktieselskaber, fire selvstændige offentlige virksomheder og tre interessentselskaber. Derudover omtales to offentlige institutioner - Eksport Kredit Fonden og Vækstfonden - der på mange måder drives som selskaber.

2013 var et år, hvor efterdønningerne af den økonomiske krise stadig prægede de statslige selskaber, men også blandt selskaberne var der tegn på fornyet økonomisk fremgang.

I 2013 havde de statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomheder mv. en nettoomsætning på 108,4 mia. kr. De øvrige selskaber med statslig ejerandel havde en samlet nettoomsætning på 75,1 mia. kr.

Udover selskabernes overordnede økonomiske resultater og udviklingen heri indeholder publikationen en beskrivelse af selskabernes overordnede forretningsmæssige udvikling.

Læs Statens selskaber 2014