Kommentarer til DØR’s forårsrapport

27-05-2014

Det Økonomiske Råds formandskab (DØR) har i dag offentliggjort rapporten ”Dansk Økonomi Forårsrapport 2014”. DØR forventer en BNP-vækst på 1,4 pct. i 2014 og yderligere 2,0 pct. i 2015. Beskæftigelsen vurderes, at stige med 20.000 personer i 2014 og yderligere 17.000 personer i 2015.

Finansminister Bjarne Corydon glæder sig over, at DØR ligesom regeringen vurderer, at Danmark er ved at komme fri af krisen:

Væksten er ved at være tilbage i Danmark. Det vurderede regeringens økonomer mandag, og det billede kan jeg med glæde konstatere, at DØR er enig i. Sidste år steg beskæftigelsen herhjemme med 22.000 i løbet af året, og forbrugerne er begyndt at tro på fremtiden. Regeringens politik virker, siger finansminister Bjarne Corydon.

DØR vurderer, at finanspolitikken vil yde et vækstbidrag på ¼ pct. i 2014 og være svagt vækstdæmpende i 2015. Finansminister Bjarne Corydon udtaler:   

Regeringens har en strategi om fortsat at stimulere økonomien i år, og så lette foden en anelse fra speederen næste år, hvor væksten ventes højere. På den måde kan vi også holde Danmark ude af en ny henstilling fra EU, siger Bjarne Corydon.   

DØR foretager – i sin ny rolle som budgetlovens ”vagthund” – en vurdering af regeringens efterlevelse af budgetloven – såvel udgiftslofterne som underskudsgrænserne. DØR vurderer i sin forårsrapport, at de budgetterede loftbelagte udgifter i 2014-17 holder sig inden for de fastsatte udgiftsrammer. DØR vurderer i forlængelse heraf, at der ikke vil være plads til at udnytte lofterne fuldt ud inden for budgetlovens grænse for det strukturelle underskud på ½ pct. af BNP. 

Jeg noterer mig med tilfredshed, at DØR vurderer, at de offentlige finanser grundlæggende er holdbare, og at regeringen overholder budgetloven og udgiftslofterne. Budgetloven sikrer tillid til dansk økonomi på de internationale finansmarkeder, og det er med til at sikre en lav rente til gavn for husholdningerne og den økonomisk vækst herhjemme. Selvom de økonomiske rammer er snævre disse år, har regeringen formået at prioritere penge til bedre velfærd. Faktisk har vi skabt plads til, at vi hvert år kan løfte velfærden med godt 3 mia. kroner frem mod 2020, siger Bjarne Corydon. 

Læs Finansministeriets skriftlige indlæg til DØR's rapport Dansk Økonomi foråret 2014